OP

Campo di applicazione: AGRICOLTURA

Categoria: Taglio

TF3/E

Ø max 85 mm - P 3 Kw

TF2

Ø max 75 mm - P 3 Kw

TF2/E

Ø max 75 mm - P 3 Kw

TF1/E

Ø max 60 mm - P 1,1 Kw

TF1 ECO

Ø max da 45 mm a 60 mm - P da 0.75 Kw a 1,1 Kw